Нужно ли е полагането на хидроизолация при ремонт на покрив?

ремонт на покрив

Независимо дали става въпрос за скатни и плоски покриви особено важен момент от технологията по изпълнение е монтаж на хидроизолационен материал. И въпреки, че при скатните водата се стича и обикновено не се задържа по керемидите то е очевидно, че дори най-минимална пукнатина би била причина за теч и създаване на аварийна ситуация, в която следва да вземете конкретни ремонтни мерки. Увреждането на покривната конструкция е сериозен повод за тревога, която показва, че е неизбежно да бъдат нанесени щети върху имуществото ви. Така, че решаваща в случая е правилното и професионално монтиране на хидроизолация на покриви, която ще предотврати проникването на вода в обекта.

Какво представлява услугата полагане на хидроизолация?

При строителството или ремонта на покривната конструкция има защо да се спазват определени технически правила. Те са основание за оптимално правилното функциониране на сградата, превръщайки я в безопасен обект. Изолирането от влагата е важен момент, който нито един професионалист не пренебрегва в своята работа.

За да може да бъде използвана дългосрочно, безаварийно и безпроблемно една сграда е очевидно, че при строителство и ремонт работата на екипа по хидроизолация на покриви е сред най-отговорните. Затова винаги преди наемане на бригада се запознайте с технологията на работа, която екипа използва. Основните дейности, които се извършват са свързани с:

  • Полагане на изолационно фолио;
  • Следва слой каменна вата или стъклена с цел да се намали топлообмена;
  • Използване на допълнителен слой хидроизолационен материал.

В зависимост от типа на покрива се прилага съответната технология като при плоските е задължително минимум двойно хидроизолационно решение, с който да се намали до минимум пропускането на влага и вода в имота.

Видове хидроизолации за плоски покриви

ремонт

Тъй като много жилищни сгради са с плосък покрив, който често е използваем е много важно да се използват висококачествени материали с максимално дълъг експлоатационен срок. За този пит конструкции най-ефективни са:

  • Битумни хидроизолационни мембрани;
  • Винилови покритие;
  • ПВЦ мембрани.

Що се отнася до високите стойностни технически показатели на тези продукти е необходимо да отбележим, че гаранциите за устойчивост при тези продукти стартира от 10 години. При ПВЦ мембраните става въпрос за издръжливост между 20 и 25 години в зависимост от атмосферните и климатични условия, на които е изложен обекта.

Без значение от типа на покрива или използваните материали съществено отношение има професионалния опит на екипите, които ще полагат хидроизолацията. Само така потребителите могат да си гарантират качество на услугата и достатъчно дълъг експлоатационен период на покрива без проблеми и дефекти.