Смяна на щрангове – грижа и спокойствие за обитателите на жилищните сгради

ВиК ремонти

За да се поддържа в добро състояние едно жилище в основата на този замисъл е да се провеждат възникнали ремонти в максимално кратки срокове. Без значение от тяхното естество и дали сами или с професионална намеса ще бъдат проведени то ролята им е главно сведена до това да се върне спокойствието в нормалното пребиваване на хората в него. Не толкова мащабни и не толкова спешни са някои битови проблеми и повечето домакини понякога с основание ги пренебрегват. На фона на това обаче не сме застраховани от сложни и изискващи по-специално отношение и внимание ремонти, които касаят не само нашия дом, но и този на останалите живущи в кооперацията и блоковете. Ще ви срещнем днес с някои неволи и проблеми на един вход и живущите в него от София. Целта ни е да представим спецификата на проблема, което да наложи предприемането на подход, който да ви ангажира при поява на такъв проблем. Смяната на щранговете – кога се налага и кои са основните предпоставки да се наемат хора, чиито компетентности отговарят на характерните за ремонта умения?

Свикване на общо събрание за разглеждане на проблема

Старите блокове и кооперации в София са 1/3 от общия жилищен фонд на града. Някои от тях са в окайващо състояние и причините за това са в следствие на ненавременно взети мерки, които да установят и да предотвратят разрушения, материални щети и други битови тревоги. За щрангове подмяна в София и провеждане на ремонтни работи касаещи общите части на сградата е необходимо да бъдат взети колективни решения, обикновено с провеждане на общо събрание. Главните въпроси, които се обсъждат са:

  • Има ли фактическа потребност от ремонт, смяна, подмяна на тръби и щрангове;
  • Упълномощава се лице (обикновено домоуправителя) да събере оферти от няколко фирми от София, които извършват такива услуги;
  • На база на предложените оферти да се направи списък и да се съберат допълнително средства от домакинствата за покриване на разходите за провежданите ремонтни дейности и т.нат.

Щранговете са в основата на това всяко домакинство да ползва вода за бита в много добро състояние. При наличие на стара система, която дори не е била подложена през годините на профилактика е повече от ясно, че проблемите с тях ще ес превърне в ежедневие, а водата, която тече от крановете ще бъде с изключително лошо и дори нездравословно за ползване.

Главната задача в случая е да се подходи отговорно и да се съберат оферти с подробно описание не само за цената, която ще се плати, а и за детайлен опис на етапите и действията, които ще се извършат при ремонтната операция.

С акцент и внимание към екипа

Смяната на щранговете  един от доста сложните ремонти, които се свързват с водопроводната инсталация. Самите водопроводчици ги наричат кръвоносната система на сградата, така че за да функционира ефективно е ясно, че самите пътища, по които се движи водата трябва да са проходими. Налепи, полипи, корозия, варовик са от причинителите, които имат главна роля за това да наемете професионалисти, които да подменят дефектиралите тръби и да осигурят безпрепятствено преминаване на водата за да достигне тя и до вашия апартамент.

смяна на щрангове

Водопроводните екипи, които извършват такива ремонти в София са доста, но тук не е важно кой от тях ще предложи максимално ниска цена. Обърнете внимание на:

  • Опита, от колко години фирмата се занимава с подмяна на щрангове;
  • Квалификацията на водопроводчиците;
  • Потърсете коментари и мнения от клиенти;
  • Обърнете внимание на офертата, договора и клаузите в него по отношение на качеството и гаранциите за провеждане на ремонта;
  • Използваните нови материали – да бъдат износоутойчиви и съобразени с новостите във ВиК сектора.

Има доста неща, с които следва да се запознаете преди да предприемете ремонтни действия и да наемете екип за подмяната на щранговете в жилищния блок. Ако следвате изложените насоки то ви гарантираме, че дълги години няма да се наложи да търсите отново водопроводчици за отстраняване на аварии, възникнали по кръвоносната система на сградата.