Не пропускайте възможността за имуществено застраховане от Булстрад.

Има въпроси, които си задаваме след като ни връхлети някаква беда. А такива са онези, които касаят защитата на имота, техниката и вещите в него. Знаете ли защо много голяма част от българите не си правят имуществени застраховки? Правилно се досетихте, че причината е свързана с пари. но днес има доста изгодни оферти, с които е желателно да се запознаем и да предприемем ефективни действия по отношение на превенцията срещу редица климатични промени, вандалски прояви и други.

застраховка

Защо е необходимо да имам застраховка на жилището си? Отговора на въпроса е от изключителна важност за всяко домакинство. Ако и за вас жилището е крепост, която е неразрушима и трудно достъпна то сте в сериозна грешка. Не само, че не можем да се борим с природата, но също така сме и безсилни срещу способностите на опитни апаши, които целят да се облагодетелстват с чужди вещи и ценности. Една от компаниите, които предлагат разумни и добри оферти, които са достъпни за средностатистическия българин е Булстрад застраховане за жилището. Ролята на сключената полица „Имуществено застраховане“ е да се гарантира, че при потенциални възникнали рискове, описани в договора, всички разходи ще бъдат поети от застрахователя, съобразно лимита на покритие. Ако ви звучи твърде сложно цялата абревиатура и указания на застрахователната компания то в обобщение можем да кажем, че ако настъпи някой от рисковете, които са описани в полицата то за всички щети ще плати именно Булстрад, а не вие със собствени средства.

Основни рискове, които покрива застраховането на дома. Булстрад предлагат основни или още известни като базови рискове, както и други, които са допълнителни. Самата полица също така може да бъде само за жилището като строителство или пък да е комбинирана както за имота като недвижима вещ така и за имуществото в него, включващо техника, мебели, ценности и други, включително произведения на изкуството и пари.

Пожар, природни бедствия, наводнения, земетресения, разрушаване на имуществото в следствие на механично увреждане от превозно или летателно средство или апарат са сред едни от най-честите рискове, които е добре да бъдат включени в полицата Застраховка на дома. не са за подценяване и свлачищни действия, подпочвени води, аварии, причинени от електропреносната или водопроводната мрежа. Всичко това може да нанесе на сериозни щети върху дома и имуществото ни. За да не се налага да се справяме сами с възникналата ситуация е добре да инвестирам не голяма сума за застрахователна премия, която да предостави възможност за покриване 100 % на разходите по възстановяване. Булстрад застраховане на жилището е правилния и разумен избор.