Защо ни е нужна лицензирана фирма за смяна на водомер

нов водомер

Поетапната подмяна на старите водомери в София с нови, които отчитат дистанционно количеството вода, разходвано от домакинствата е сред основните програми, заложени в политиката на Софийска вода АД. Това от своя страна поставя много домакинства пред решението да изберат фирма за водомери София. Има няколко важни момента, с които всеки стопанин на жилище или пък ръководител на компания е нужно да се запознае преди да се предприемат действия по подмяна на старите измервателни уреди с нови.

Задължителен лиценз на фирмата

Тъй като не става въпрос за елементарен ВиК ремонт, с който се отстранява теч от течащото кранче в кухнята или банята, а документално издържано и качествено обслужване съвета на експертите от дружеството доставчик на вода в столица е да се наемат фирми, които са лицензирани да извършват такива мероприятие. Това гарантира на домакинствата:

 • Качество на услугата;
 • Бързо узаконяване;
 • Предложение за водомер, утвърден от Софийска вода АД;
 • Цена в рамките на достъпното.

Списъка с фирмите, които имат опция и са лицензирани да извършват такива услуги на територията на столичните квартали и райони не са малко. Тъй като през десетгодишен период се препоръчителни такива демонтажни работи и поставянето на нов водомер е сред приоритетите  за доставчика на вода за прецизно и коректно отчитане, то и необходимостта от екипи, които да обхванат този огромен многомилионен град е голяма. Ето защо всеки, който е поставен пред необходимостта за смяна на водомера има право да си избере фирма, която:

 • Бързо може да реагира;
 • Е в близост до района, където се намира жилището или търговския обект;
 • Предложена е конкурентна цена, удовлетворяваща финансовите възможности.

Ангажимент на потребителите

По отношение на това какви са вашите ангажименти за смяната на водомера можем да ги обобщим така – да наемете лицензирана фирма за ремонтната дейност. Всъщност само това се изисква от вас, тъй като работата по анализиране, демонтаж, монтаж и узаконяване на новото измервателно устройство е изцяло в компетентностите на наетата лицензирана фирма. Идеята и фирмената политика на Софийска вода АД е да се намалят до минимум разходите на потребителите, тъй като фирмата подизпълнител се ангажира и с документалната страна на въпроса, което е абсолютна бюрокращина за домакинствата и изисква те да отделят допълнително време за да разнасят протоколи, стари пломби и да доказват, че стария им водомер вече е подменен с нов.

Роля на фирмата, лицензирана да подменя водомери

След като сте успели да направите селекция между водопроводните компании, притежаващи лиценз за тази специфична услуга то тяхната роля се състои в следното:

монтаж на водомер
 • Установяване на причината за смяна на уреда за измерване;
 • Оформяне на стандартен Приемо Предавателен Протокол, в който се описват показанията на стария водомер, номер на пломба;
 • Спиране на водата от централен кран за да се избегнат наводнения;
 • Демонтаж на водомера;
 • Избор на нов, който да отговаря на изискванията на дружеството доставчик. В случая се спазват правилата за нови водомери, при които задължително отчитането става дистанционно и не се изисква инкасатор да ви посещава всеки месец за да установява какво е количеството вода, което сте консумирали;
 • Монтиране на новия водомер;
 • Проверка и тест за правилното функциониране на уреда;
 • Стабилизиране и спазване на правила за укрепване;
 • Изготвяне на протокол за извършените монтажни работи с опис на пломбата, която се поставя;
 • Узаконяване на водомера.

Колко струва услугата

Като всеки друг тип ремонтна дейност и тук има цена, дължима от домакинствата. Обикновено тя варира между 30-40 лева за самите ремонтни работи. Стойността на водомера също е за сметка на клиента и в зависимост от модела и неговите технически показатели варира от 40 до около 80 лева. Сами виждате, че смяната на водомера от фирма, която е лицензирана за извършване на такива услуги в София не е скъпо, но пък е задължително и изискуемо условие от Софийска вода АД за да можете да ползвате този важен жизнен ресурс – водата.