Как да се защитите от нелоялна конкуренция?

защита

Термина „нелоялна конкуренция“  често споменаван. Оказва се, че водещи компании в определен производствен или търговски сектор понякога прилагат различни мерки, които имат пряко отношение към това да оронят авторитета на по-малки конкурентни фирми. Когато се касае за действие или бездействие при осъществяване н стопанска дейност, при която са нарушени добрите търговски практики както се увреждат интересите на конкурентите се говори именно за нелоялна конкуренция. Какво следва от тук нататък? Какви са мерките, стъпките и правните възможности за защита от нелоялна конкуренция? В днешната тема ще се опитаме да дадем по-конкретни отговори на тези наболели въпроси.

Какво представлява?

Независимо от това какъв бизнес развивате никога не са изключени прилагане на различни средства от конкурентите ви, които имат за цел умишлено или подсъзнателно да нанесат някаква вреда. Тя може да се изрази в различни форми като:

 • Увреждане на доброто ви име, което сте успели да изградите през времето;
 • Подбиване на цени и предлагане на такива, които са далеч под себестойността на продуктите, които предлагате вие;
 • Да въвеждат в заблуждение клиентите;
 • Да правят сравнителна реклама, в която се твърди, че вашите продукти или услуги не са достатъчно добри и качествени;
 • Имитират част от качествата било то визуални или други по отношение на продуктите и услугите ви;
 • Нелоялно привличат клиенти като предлагат различни добавки и подаръци.

Разбира се има и други причини и методи да се определи едно действие или бездействие като вид нелоялна конкуренция. Въпросът е да знаете, че имате право да се защитите. Най-лесния начин разбира се е като се доверите на опитен юрист, който е наясно със спецификата на материята и може да подсигури адекватно въздействие върху фирмата или лицето, което е нарушило добрите търговски нрави.

Стъпки за защита

дело

Най-важната е да направите подбор и да се запознаете с адвокатите, които имат отношение към проблемите, касаещи нелоялната конкуренция и могат да ви гарантират качествена услуга. Преди всичко това, което ще бъде предоставено като възможност са:

 • Професионална консултация;
 • Представителство пред Комисията за защита на потребителите;
 • Представителство пред съответния Административен съд по дела;
 • Представителство пред други съдилища

Много е важно да имате на разположение опитен експерт, който е напълно наясно с всички актуални нормативни актове и възможности за осигуряване на защита. Разбира се, че когато са нарушени търговските ви права то имате на разположение различни опции за реакция и осигуряване на много адекватна и професионална защита.

Със сигурност Закона предвижда поредица от опции, които позволяват на търговците да се преборят с нелоялните и забранени практики, които уронват авторитета им и нанасят преки или косвени финансови щети. Независимо от това каква е формата на нелоялна конкуренция то имайте предвид, че имате право и възможност на защита срещу недобросъвестно действие или бездействие.

Какъв тип законови забрани се прилагат?

По отношение на нелоялната конкуренция имайте предвид, че се прилагат доста видове забрани. Основната е тази, която се отнася до забрана за извършване на стопанска дейност, която нарушава добрите търговски практики. Освен това:

 • Некоректно търговско поведение, чиято цел е да увреди конкурент;
 • Забраняват се явни противоречия с добросъвестната търговска практика;
 • Нарушени са подзаконови или законови нормативни актове;
 • Потенциално увреждане на интереса на конкурентите.

Обезщетението за пропуснати ползи и претърпени загуби определено има за цел да се възстановят до известна степен претърпените щети. Именно поради това имате нужда от качествена услуга, която да подсигури вашата защита.

Съобразно констатираното нарушени адвоката ви ще приложи нужните доказателства и ще спази процедурата по делото така, че да можете да извлечете максимум ползи. Има значение опита, компетентността и познаването на материята. Това е основното, което следва да изисквате при наемане на защитник.