Пожарогасители – за какво служат и кои са най-използваните видове

Пожарогасител

Едно от основните изисквания на всеки търговски обект е в него да има пожарогасител. Същото важи и за водачите на леки и тежкотоварни автомобили, които следва да осигурят оборудване, което да бъде използвано при инциденти с възникнал пожар. Пожарогасители се предлагат в специализираните магазини и що се отнася до избора и покупка на такова съоръжение е необходимо да бъдете наясно с това какво представляват и какви видове съществуват. Най-общо става въпрос за устройство, което се използва за контрол и гасене на възникнали при аварийни ситуации пожари. Но още за същността и видовото многообразие предстои да разкажем в днешното четиво.

За всеки вид пожар ли могат да бъдат използвани

При различни обстоятелства може да възникне един пожар, а щетите нанесени от него са пагубни както за имуществото така за здравето и живота на обитателите на съответния обект. Имайки предвид това е необходимо да подчертаем, че наличието на устройства за гасене са необходимо изискване за функционирането на различните търговски обекти, независимо от това дали става въпрос за магазини или заведения за хранене.

Ролята на пожарогасителите е в това да осигурят защита от възникнал пламък, но имайте предвид, че те не са предназначени за пожари, които са бързо разрастващи се или с по-големи мащаби. Удачно средство за гасене са при току що възникнало възпламеняване и се прилагат за овладяване на ситуацията преди реалното разрастване на пламъка.

Най-общо в устройството на съоръжението се включват:

 • Съд с цилиндрична форма под налягане;
 • Агент за гасене на огъня;
 • Клапан за освобождаване на гасящия пламъка агент.

Независимо от опростения вид на устройството имайте предвид, че за да бъде годен за експлоатация всеки един пожарогасител подлежи на годишна проверка от оторизиран оператор. Обслужването на пожарогасители за търговски и обществени обекти както и за някои видове превозни средства със специално предназначение е изключително важно. В някои случаи се налага само профилактика, а в други зареждане на съоръжението.

Защо са необходими

съоръжение

В ерата на технологиите, електричеството и развитието на индустрията както и големите населени места, където има огромно строителство на жилищни сгради се налага да бъдат взети мерки срещу риска от възникване на пожари. За да бъде защитено населението както и имуществото на компании и частни лица едно от средствата за бърза реакция и овладяване на пожарите са именно пожарогасителите.

Разбира се от изобретяването на първия прототип до съвременния пожарогасител, който се използва днес има съществени подобрения, нов основата на неговата роля е именно да бъде създадена възможност за контролиране на възникнал пожар с случай, че мащабите му са такива, че могат да бъдат овладени сериозни инциденти.

Основна е ролята на агента при пожарогасителите, който може да бъде:

 • Въглероден диоксид;
 • Сух прах;
 • Химическа пяна;
 • Халон и други.

Без съмнение вида на пожара не винаги може да бъде овладян с такива пособия, което налага взимане на по-сериозни мерки със сигнал до най-близката противопожарна служба.

Видове

Класифицирането им се базира на вида на съдържащия се в съда под налягане агент. Всеки вид има съответния обхват на приложение и възможност за овладяване на конкретната възникнала ситуация. За да си осигурите оптимална безопасност е добре да имате предвид приложението на всеки един от видовете. А това са:

 • С вода и пяна. Това са варианти, които мога да окажат контрол върху малки пожари. Не се отличават с ефективност при пожари от ниво В или С;
 • Сухи химични съставки. Целта им е да прекъснат химичния процес със сухата субстанция, която се впръсква върху пламъка. Много по-ефективни са и се препоръчват за пожари от тип А, В и С. Тук е необходимо да имате предвид, че има такива сухи агенти, които могат да предизвикват възпламеняване на огъня съобразно типа на материала, който се гаси;
 • Мокри химикали. Това са нов вариант агенти, които създават преграда между кислорода и пламъка като по този начин целят потушаването на огъня;
 • Въглероден двуокис. И децата знаят, че отнемането на кислорода при огън води до неговото загасване и именно такава е ролята на пожарогасителите с въглерод. Висока ефективност се наблюдава при гасенето на тип В и С.

Особено важно е да се избере правилното съоръжение, а качествени и сигурни продукти ще откриете в магазин Ташев Галвинг.