Специфични моменти при смяна и ремонт на водомери

водомер

Водомерите са онези важни за домакинството уреди, които отчитат изразходеното от нашето домакинство вода. Идеята на това, че на входа на всеки дом има водомер се базира на строги законови правила. За да ползваш трябва да плащаш! А водата за битови нужди се оказва наистина необходимост за ежедневието ни, но в пречистено и годно за консумация състояние. Действително разходите за доставяне на вода изисква всеки абонат да си заплаща съответната сума за потребения консуматив. В различните региони настрана се прилагат различни тарифи, но едно  е важно за да не плащате повече от реално изразходеното е важно да имате изправен и прецизно работещ водомер.

Смяната на водомера – кога настъпва

Монтирането на водомер в нова сграда е с потенциални експлоатационни показатели между 10 и 15 години стига през този период да не настъпят каквито и да било технически повреди спомагащи за повишаването на сметките ви. В общи линии съществуват две основни причини, които могат да се окажат сериозни мотиви за наемането на лицензиран водопроводчик, който да може да извършва монтаж, смяна или ремонт на отчитащия уред. Ето ги и тях:

 • Изтичане на срока за нормативно ползване на водомера според клаузите, описани в договора с дружеството доставчик;
 • Авария, която тотално изкарва от строя водомера. Уреда или изобщо не отчита количеството ползвана вода или начислява прекалено много. Неточните показания и в двата случая са неприемливи за двете страни – доставчик и потребител.

Ето ги главните причини, поради които се оказва напълно логичен факт да се пристъпи към смяна, подмяна и ремонт на водомер с оглед на това потребителите да плащат коректни сметки, а доставчика на вода да не бъде ощетен с месечни сметки, които не влизат в касата.

Ремонта и смяната – на кого да бъде възложен

Акцентирахме върху това, че за да бъде всичко изрядно и съобразено с изискванията на доставчика на вода фирмите или екипите, които ще извършват ремонта, монтажа и подмяната на водомерите следва да разполагат с нужния лиценз. Ако за вас това е просто хартийка то имайте предвид, е лиценза е законовото право позволяващо на ВиК фирми да извършват монтиране на нови, смяна или подмяна на стари водомери както и извършване на ремонт. В действителност ако сами решите да провеждате такава ремонтна дейност е добре да сте наясно с факта, че ще бъдете санкционирани заради неправомерни действия. Глобата ви е гарантирана,а на фона на това ,че реалната подмяна на водомерите е в рамките на 30-45 лева наистина не си струва да правите каквито и да било стъпки.

Наемането на лицензирана ВиК фирма за смяна, подмяна и ремонт на водомери гарантира:

 • Законово провеждане на възложената услуга;
 • Бързина и коректно обслужване;
 • Качество;
 • Спазване на правилата за прецизно и правилно монтиране на новия водомер;
 • Без ангажимент за абоната по отношение на узаконяването.
нов водомер

Всяка спестена минута и ценно време, както и разходи са от значение. А фирмите, които са лицензирани с извършването на смяната на водомерите са особено стриктни в следването на общите правила, предписани от дружествата, а именно:

 • Демонтаж на повредения водомер;
 • Документално оформяне с приемо-предавателни протоколи, с точен опис на причината за подмяната, номера на пломбата, серийния номер на водомера както и текущите му показания;
 • Почистване на тръбите, които се свързват с входа и изхода на водомера;
 • Монтаж на нов водомер;
 • Извършване на тестови операции, които са важни за дълголетното безпроблемно функциониране на уреда;
 • Поставяне на пломба и вписване на пломбата и серийния номер на новия водомер в протокол.

Самото узаконяване както споменахме се извършва от лицензирания оператор, наетата Вик фирма. По този начин отпада от потребителя ангажимента да посещава административен офис на дружеството и да подава документите, изготвени от ремонтния екип.