Как средата стимулира въображението и психиката на децата

Децата изучават света първо със сетивата си, а после с интелекта

Понякога в забързаното си ежедневие забравяме, че децата имат нужда не просто от прехрана и обгрижване, а от стимулиране на сетивата. Средата, в която растат те, е от съществено значение за тяхното развитие. Тя може да ги подпомага или да им създава пречки за стимулиране на тяхната самостоятелност. Несъмнено всеки родител би избрал първото, защото то носи само ползи за малките момчета и момичета, стига да познава принципите на метода на Монтесори.

Коя е Мария Монтесори

Монтесори е родом от Италия и е първата жена лекар, която специализира в сферата на педиатрията. Нейните педагогически занимания и представи за възпитанието се прочуват в цял свят, именно защото променят драстично подхода и отношението към децата. Наблюденията й върху играта на децата се трансформират върху цяла методика, включваща конкретни съвети за семействата и преподавателите – от храненето до обзавеждането на стаята и подбора на играчките.

Помагайте, но правилно

Децата имат необходимост от помощ, но когато сами заявят подобна нужда и без някой да поправя непрекъснато грешките им. Когато то е готово да усвои дадени знания, ние ще забележим и можем да му съдействаме. Насилването и тласкането в дадена посока, без да са налице такива признаци, е напълно излишно.   

Учителите също трябва да забравят за строгия контрол – от тях се изисква да осигурят необходимите материали и да предоставят свобода на децата.

Една детска стая, изпълнена с възможности

Противно на очакванията, дисциплината не е на второ място. Предметите трябва да имат свое място в детската стая, а тя от своя страна – да бъде подредена и чиста. Крещящите тонове не са желателни, но малките столчета, закачалки и етажерки, да! Адаптирайте околното пространство според потребностите на подрастващите, за да могат те да надскачат ежедневно възможностите си.

Претрупването с играчки не е удачно, а техният подбор трябва да е изключително прецизен. Всякакви предмети от бита биха били интересни за децата, както и различните дървени играчки, също и такива от естествени материали. Ако те са удобни за самостоятелни занимания, без да изискват намесата на възрастните, значи възпитавате децата в духа на метода на Монтесори.

Стимулирайте творческите способности

Това може да се случи чрез играчките. Така не само се разгръща творческият потенциал, но се работи върху фината моторика и конструктивното мислене. Дървените играчки (мозайки), дъските с геометрични фигури, пъзелите, пирамидите – всички те могат да имат принос за усъвършенстване на концентрацията, паметта и мисленето на детето.

Натрупаните впечатления и усещанията са страхотен импулс за сетивата, а точно благодарение на тях мъниците умело опознават света още от първите месеци след раждането си.